Trochę teorii z Wikipedii na sam początek odnośnie Przywracania systemu ^^
Przywracanie systemu (ang. System restore) – komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows Vista.
Przywracanie systemu przywraca pliki systemowe, poprzednie ustawienia, zainstalowane programy itp. Nie przywraca natomiast plików użytkownika (np. dokumentów, wiadomości e-mail, obrazów).

Praktyka:
Przywracanie należy wykonywać z konta Administratora.
Wejdź w Start — > Wszystkie programy–> Akcesoria –> Narzędzia systemowe, kliknij polecenie Przywracanie systemu. Zostanie uruchomione Przywracanie systemu.
Na stronie Przywracanie systemu kliknij na Przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu , a następnie kliknij przycisk Dalej.

Na stronie Wybieranie punktu przywracania kliknij na Na tej liście kliknij punkt przywracania, później kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk OK.

Na stronie Potwierdzanie wyboru punktu przywracania kliknij Dalej. Narzędzie Przywracanie systemu przywróci poprzednią konfigurację systemu, a następnie ponownie uruchomi komputer.
Zaloguj się do komputera jako Administrator. Pojawi się strona Przywracanie ukończone. Kliknij przycisk OK.

Reklamy